חזון העמותה

עמותת באר שובע חותרת ליצירת חברה שוויונית, צודקת ובריאה יותר באמצעות מענה לצרכים בסיסיים והעצמה חברתית.

אוכלוסיית היעד 

תכלית קיומה של באר שובע הינה בהענקת סיוע הומוניטרי לאוכלוסיות במצוקה ללא הבדל דת, גזע, מין או לאום.

קוד אתי

הקוד האתי הינו סל ערכי היסוד המשותפים לעמותת “באר שובע” כעמותת המזון בישראל המהווה מורה דרך ומצפן שמטרתו להנחות אותנו בבחירת המעשה הראוי.

אימוצו של הקוד האתי מהווה הצהרה מפורשת לנשיאה באחריות במילוי תפקידנו ומדגיש את החשיבות שאנו מייחסים לאמון ביחסי הגומלין עם מחזיקי העניין להם אנו מחויבים: תורמים, מתנדבים, נתמכי סיוע, שותפים, עמותות נוספות, גורמים עירוניים, ספקים והציבור הרחב.

אנו מתחייבים לפעול בנחישות ליישומו, להטמעתו ולאכיפתו של הקוד האתי.

ערכי היסוד 

1. כבוד האדם– אנו מאמינים במימוש ערך כבוד האדם ומחויבים להענקת הסיוע תוך שמירה על כבוד הנזקק, צנעתו ופרטיותו.

2. יושרה, מנהל תקין ושקיפות– אנו מחויבים ליושרה, שמירה על מנהל תקין, דיווח אמין, שקיפות והימנעות מניגוד עניינים. אמון מצד כל מחזיקי העניין שלנו הוא תנאי הכרחי לקיומנו. אנו פועלים באמינות ויושרה ומנגישים את המידע על פעילותנו בשקיפות מלאה.

3. שוויוניות– אנו מחויבים להעניק סיוע הומניטארי לאוכלוסיות במצוקה באופן שוויוני, ללא הבדל דת, גזע, מין, גיל או לאום ועל פי אמות מידה קבועות, תוך מודעות וכבוד לשונות התרבותית.

4. התנדבות והעלאת מודעות– אנו רואים בהתנדבות ערך מרכזי בהגשמת הייעוד והמטרות שלנו ועל כן מתחייבים לבסס את עיקר פעילותנו על מתנדבים. אנו חותרים להעלאת מודעות חברתית ולהנעת הציבור למעורבות בפעילות הומניטארית.

5. שיתוף פעולה ותאום– אנו רואים בשיתוף פעולה, תאום ואיגום משאבים בין העמותות תנאים הכרחיים לפעילות יעילה ומקצועית ובסיס למקסום יכולות בתנאים של משאבים בחסר. אנו מחויבים להימנע מתחרות ולפעול למניעת סיוע כפול.